::فهرست::

سمعک ضد آب

ضد آب را بهتر بشناسیمسمعک

شهر سمعک

سمعک ضدآب


سمعک ضدآب
، سمعک مقاوم به آب و رطوبت، سمعک با پوشش نانو و ... همگی معرف دسته ای از سمعک های پیشرفته هستند که به واسطه استفاده از پوشش نانو در پوسته خارجی سمعک، قطعات و اجزای داخلی سمعک ضد آب خوانده می شوند.

انواع سمعک ها در سایزهای پشت گوشی، داخل گوشی و نامرئی میتوانند به صورت یک سمعک ضدآب و دارای پوشش نانو تجویز و مورد استفاده قرار گیرند.

استفاده از سمعک ضدآب برای پیشگیری از خرابی های مکرر سمعک در برخی کاربران بسیار مفید و کمک کننده خواهد بود. از جمله گروه هایی که تجویز سمعک ضدآب در آنها توصیه می گردد میتوان به کاربرانی که در ناحیه گوش و اطراف گوش زیاد عرق می کنند، کاربرانی که محیط زندگی یا محیط کار مرطوب و شرجی دارند، کاربرانی که جرم گوش بالایی دارند و سابقه نیاز به شستشوی مداوم گوش را داشته اند یا سابقه ترشح گوش دارند، کاربرانی که زمان قابل توجهی در معرض گرد و غبار قرار دارند و ... .

در کلینیک های شهرسمعک انواع سمعک های ضدآب متناسب با نیازهای کاربران، برایشان تجویز می گردد.

پوشش نانو (ضدآب) در سمعک ها ، باعث افزایش طول عمر و دوام سمعک ضدآب می گردد و مانع از این می شود که رطوبت و جرم گوش به سمعک آسیب برساند و حتی افراد می توانند در باران بدون هیچ گونه نگرانی قدم بزنند. این ویژگی به دو صورتOrdinary وIntegrity وجود دارد که در حالت اول این پوشش فقط در قسمت خارجی و در حالت دوم قسمت داخلی و خارجی سمعک ضدآب را می پوشاند.

 


سمعک ضدآب

پوشش نانو (ضدآب) در سمعک ها ، باعث افزایش طول عمر و دوام سمعک ضدآب می گردد و مانع از این می شود که رطوبت و جرم گوش به سمعک آسیب برساند و حتی افراد می توانند در باران بدون هیچ گونه نگرانی قدم بزنند. این ویژگی به دو صورتOrdinary  وIntegrity  وجود دارد که در حالت اول این پوشش فقط در قسمت خارجی و در حالت دوم قسمت داخلی و خارجی سمعک ضدآب را می پوشاند.کلید واژه

انواع کم شنوایی کم شنوایی کاهش شنوایی بد شنوایی