::فهرست::

سمعک هوشمند

را بهتر بشناسیمسمعک هوشمند

شهر سمعک

سمعک هوشمند

هوش مصنوعی اصطلاحی در دنیای ارتباطات و علوم رایانه ای است که به دنیای مهندسی پزشکی وتجهیزات پزشکی-توانبخشی نیز راه پیدا کرده است.

اگرچه معنای سمعک هوشمند با تعریف آکادمیک هوش مصنوعی تفاوت های بسیاری دارد. سمعک های به اصطلاح هوشمند به رده ای از سمعک های دیجیتال اطلاق می گردد که مدارهای پردازشی ویژه ای داشته و عموما قابلیت  شناسایی سیگنال گفتاری از سایر اصوات زمینه ای و به اصطلاح نویز را  براساس ویژگی های فیزیکی منحصر به فرد سیگنال گفتاری دارا باشند.

این دسته از سمعک ها که عموما میکروفون های ویژه ای نیز دارند میتوانند سیگنال گفتاری را که عموما سیگنال هدف است شناسایی کنند و با تمرکز میکروفون های سمعک بر منبع صوتی مورد نظر، باعث افزایش نسبت سیگنال به نویز گردند و در کنار کاربرد دوگوشی سمعک، سمعک وایرلس، لوازم جانبی کمک شنیداری و .... موجب بهبود توانایی درک گفتار در حضور نویز در کاربران سمعک به ویژه کودکان و سالمندان دچار آسیب شنوایی محیطی همراه با درجاتی از اختلال پردازش شنوایی مرکزی گردند.

سمعک های هوشمند یا دارای هوش مصنوعی، قابلیت تشخیص و جداسازی صوت هدف از نویز را با توجه به تفاوت های طیفی این دو سیگنال دارند.

 


سمعک هوشمند

سمعک های هوشمند یا دارای هوش مصنوعی، قابلیت تشخیص و جداسازی صوت هدف از نویز را با توجه به تفاوت های طیفی این دو سیگنال دارند. با توجه به تجزیه و تحلیل سیگنال ورودی، سمعک های هوشمند قادر به تغییر اتوماتیک وضعیت میکروفون های سمعک هستند و به این ترتیب بیشترین وضوح گفتار را برای کاربران سمعک مهیا می سازد.کلید واژه

انواع کم شنوایی کم شنوایی کاهش شنوایی بد شنوایی