::فهرست::

کلینیک تخصصی شنوایی

کلینیک تخصصی شنوایی

شهر سمعک

کلینیک تخصصی شنوایی

کلینیک تخصصی شنوایی شهر سمعک، سالهاست که خدمات شنوایی شناسی در حوزه تشخیص و توانبخشی را با بالا ترین کیفیت در اختیار کاربران سمعک و مراجعان خود در حوزه های اختلالات شنوایی، مشکلات تعادلی، مشکل وزوز گوش و ... قرار می دهد.

خدمات تخصصی این کلینیک در بخش نوزادان و اطفال، شامل ارزیابی های شنوایی فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک می گردد که عموما در خواب و بدون نیاز به همکاری فعال کودک، انجام می شود تا اطلاعات اولیه از وضعیت شنوایی کودک و اطمینان از عدم وجود مشکلات شنوایی در نوزادان، صورت پذیرد. این آزمون ها عموما شامل OAE و OBR می باشد که در صورت لذوم بررسی تکمیلی ASSR نیز در این مرکز، ارئه می گردد.

در مورد کودکان بزرگتر، بزرگسالان و سالمندان، ارزیابی های پایه شنوایی شامل ادیومتری و تمپانومتری و بررسی رفلکس اکوستیک با تجهیزات به روز و کالیبره، در اتاقک های مخصوص ارزیابی شنوایی، انجام می گردد و مواردی که نیاز به درمان دارویی پزشکی یا توانبخشی های شنوایی و آزمون های تکمیلی شنوایی و تعادل داشته باشند، مورد شناسایی قرار می گیرند.

توانبخشی های شنوایی کودکان و سالمندان، در قالب ارائه خدمات تجویز و تنظیم سمعک و تربیت شنوایی کودکان، در کلینیک شهر سمعک، ارائه می گردد.

یکی دیگر از مشکلات عمده مراجعان به کلینیک شنوایی، مشکل وزوز گوش است که به علت پیچیدگی عوامل احتمالی ایجاد کننده این مشکل، مجموعه کاملی از ارزیابی های شنوایی و تاریخچه گیری برای آن ها صورت می پذیرد. پس با توجه به نتایج ارزیابی ها و بسته به میزان مشکلات ناشی از آن، راهکار هایی چون صدا درمانی یا درمان رفتاری شناختی برای مراجعان شهر سمعک در نظر گرفته می شود تا آزاردهی و وزوز گوش به حداقل ممکنه برسد .

دستگاه تعادلی گوش، یکی از مهمترین بخش های لازم برای حفظ تعادل بدن است که به علت بیماری های مختلف ، تحت تاثیر قرار گرفته و سرگیجه یا عدم تعادل را برای بیماران به همراه خواهد داشت. در کلینیک شهر سمعک، ارزیابی های تخصصی تعادلی جهت تعیین مکان درگیر شده و و راهکار درمانی و توانبخشی مناسب، انجام می شود.

 

خدمات تخصصی کلینیک شنوایی و تعادل شهر سمعک :

1- ارزیابی شنوایی کودکان و نوزادان

2- ارزیابی شنوایی بزرگسالان و سالمندان

3- تجویز و تنظیم تخصصی انواع برندهای سمعک

4- ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش

5- ارزیابی و توانبخشی تعادل

 


Norway

انواع کم شنوایی

Title description, April 2, 2014

کاهش شنوایی عموماً در حد خفیف تا متوسط و ناشی از اختلال در گوش خارجی، پرده گوش و/یا گوش میانی است...