خدمات دیگر ما

توانبخشی سرگیجه و تعادل

ارزیابی شنوایی بزرگسالان

 درمان اختلالات شنوایی

ارزیابی وزوز گوش

ارزیابی و مدیریت وزوز گوش

ارزیابی شنوایی بزرگسالان

 مدیریت وزوز گوش

ارزیابی و مدیریت وزوز گوش

ارزیابی شنوایی کودکان

ارزیابی شنوایی نوزادان

 برندها

سوالات متداول

آزمون های ارزیابی شنوایی بزرگسالان کدام اند؟

مهمترین آنها آزمون های تمپانومتری و رفلکس اکوستیک جهت بررسی وضعیت گوش خارجی و میانی و آزمون ارزیابی رفتاری آستانه های شنوایی یا PTA برای بررسی نوع و میزان کاهش شنوایی است. بسته به مشکلات هر فرد، آزمون های بیشتر در کلینیک شنوایی شهرسمعک، لحاظ می شود.

انواع کم شنوایی در بزرگسالان کدام اند؟
  • کم شنوایی انتقالی که با درگیری گوش خارجی و/یا میانی همراه است.
  • کم شنوایی حسی-عصبی که با درگیری گوش داخلی و/یا عصب گوش همراه است.
  • کم شنوایی آمیخته که ترکیبی از کم شنوایی های انتقالی و حسی-عصبی است.
  • کم شنوایی مرکزی یا اختلالات پردازش شنوایی مرکزی که با مشکل در پردازش های شنوایی مثل درک گفتار در محیط های شلوغ، همراه است.
میزان کم شنوایی در بزرگسالان چند درصد است؟

میزان کم شنوایی عموما به صورت درصد بیان نمی شود ولی این میزان میتواند در سطح خفیف و ملایم یا متوسط یا شدید یا عمیق باشد که به ترتیب با کاهش باقیمانده شنوایی همراه است.

راهکارهای درمان کم شنوایی در بزرگسالان و سالمندان چیست؟

بسته به نوع و میزان کم شنوایی، درمان های دارویی یا جراحی یا استفاده از تجهیزات کمک شنوایی مانند سمعک یا کاشت حلزون طبق نظر متخصصان شنوایی شناسی و گوش-حلق و بینی برای بیماران انجام می شود.