تست ادیومتری چیست

تست ادیومتری چیست

ادیومتری چیست ؟ ادیومتری یا تست شنوایی بزرگسالان به معنای ارزیابی دقیق حساسیت شنوایی هر فرد در برابر فرکانس های مختلف و برای محرکات گفتاری است. اهمیت دیگر ادیومتری این است که شنوایی مسیر هوایی و استخوانی را به طور مجزا بررسی می‌کند تا بتواند محل احتمالی ضایعه در گوش خارجی یا میانی یا داخلی را به درستی و با دقت بالاتر، تشخیص دهد. برای انجام تست ادیومتری یا تست شنوایی یا به اصطلاح عمومی نوار گوش، نیاز به همکاری فعال فرد آزمایش شونده است و شنوایی شناسان و متخصصان گوش و حلق و بینی براساس یافته های این آزمون، تصمیم گیری‌های لازم برای ادامه روند ارزیابی و درمان در هر یک از مراجعان را می گیرند.

ادیومتری یا تست شنوایی، آزمون پایه ای و ابتدایی است که در تمام موارد کم شنوایی و وزوز گوش و مشکلات تعادلی و سرگیجه و مشکلات پردازش شنوایی و بیش شنوایی و عفونت گوش و …. انجام میگردد. مجدد بر این مهم تاکید میشود که نزدیکی ساختارهای شنوایی و تعادلی در گوش داخلی و مشترک بودن عصب شنوایی و تعادل، یکی از عوامل مهمی است که لزوم ادیومتری و تست شنوایی را در اختلالات تعادلی و سرگیجه نیز، نشان می دهد.

رزرو نوبت از کلینیک شهر سمعک

چه کسی ادیومتری را انجام می دهد و تفسیر میکند؟

تست ادیومتری از سوی شنوایی شناسان و در کلینیک های شنوایی شناسی قابل اجرا است. این تست در محیط اکوستیک و در اتاقک های اکوستیک استاندارد شده انجام می گردد تا حداقل صدای مزاحم در طول تست، وجود داشته باشد. شنوایی شناسان و متخصصان گوش باید نتایج ادیومتری را به دقت بررسی و تفسیر کنند.

ادیومتری چگونه انجام می شود؟

تست ادیومتری مرسوم در تمام افراد بالای ۵ سال که همکاری لازم را داشته باشند قابل اجرا است و برای این تست، هیچ آمادگی خاصی از قبل نیاز نیست و فقط بهتر است در صورت نیاز به شستشوی گوش، قبل از انجام این آزمون، شستشوی گوش انجام شده باشد تا نتایج ادیومتری را تحت تاثیر قرار ندهد.

بهتر است فرد در هنگام مراجعه، خسته نباشد و با دقت در پاسخ به اصواتی که می شنود، همکاری داشته باشد. در حین ادیومتری، هدفون و مرتعش کننده استخوانی ظریف روی گوش ها یا روی زایده ماستویید در پشت لاله گوش قرار میگیرد و فرد اصوات مختلف را از طریق این مبدل ها دریافت میکند.

طیق آموزش ای انجام شده، فرد هر بار که صدایی را میشنود، با هر فرکانس و هر شدتی که باشد، شنیدن آن را با فشردن دکمه ای که در اختیار وی قرار داده شده است، اعلام می کند و آزمایشگر براساس هر پاسخ فرد، برای مرحله بعدی تست، تصمیم گیری می کند.

این تست به طور میانگین در حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به طول می انجامد و معمولا با تست تمپانومتری و رفلکس اکوستیک که وضعیت سلامتی گوش میانی و پرده گوش را انجام می دهد، مورد استفاده و تفسیر دقیق قرار می گیرد.

تست ادیومتری چیست

نتایج ادیومتری چیست؟

نتایج تست ادیومتری، بیانگر نوع کم شنوایی و میزان کم شنوایی و الگوی هم شنوایی خواهد بود.

انواع کم شنوایی شامل کم شنوایی انتقالی و حسی-عصبی و آمیخته، به ترتیب نشانگر درگیری بیشتر در گوش خارجی/ میانی، گوش داخلی یا هردو قسمت فوق است.

میزان کم شنوایی فرد که میانگینی از آستانه های شنوایی هرفرد در فرکانس های مختلف است، میتواند به میزان خفیف یا ملایم یا متوسط یا شدید و حتی عمیق باشد که  به ترتیب نشانگر ضعیف تر شدن قدرت شنوایی و عموما همراه با مشکلات ارتباطی و شنیداری بیشتر برای فرد است.

الگوی کم شنوایی نیز بیانگر این است که آیا فرد در تمام فرکانس ها به یک میزان کم شنوایی دارد یا در برخی فرکان ها دارای شنوایی ضعیف تر و در برخی دیگر دارای قدرت شنوایی بهتری است. این الگوهای کم شنوایی، می توانند به صورت مسطح یا صعودی یا نزولی باشند.

نمونه هایی از نتایج ادیومتری که به نام منحنی های ادیوگرام، شناخته می شوند و برای ادامه روند ارزیابی ها یا تشخیص و درمان، مورد نیاز است در زیر آورده شده است. بیماری های مختلف، منجر به انواع و الگوها و میزان های مختلفی از کم شنوایی در ادیومتری می شوند.

تست ادیومتری چیست

تست ادیومتری چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.