مراقبت از سمعک

مراقبت از سمعک

 سمعک به عنوان یک اورتوز/ پروتز پزشکی تخصصی و الکترونیک، دارای بخش های ظریف و حساسی است که باید از قرارگیری در معرض عوامل آسیب رسان، دور بماند. مراقبت از سمعک دارای اصولی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

سمعک های داخل گوشی و بخش‌هایی از سمعک های پشت گوشی، در تماس مستقیم با جرم یا سرومن یا واکس گوش قرار دارند که خود میتواند باعث آسیب به قطعات مختلف سمعک، از جمله رسیور آن شود. برای پیشگیری از چنین آسیب هایی، هم باید نظافت دوره ای گوش ها را در صورت جرم سازی زیاد، تحت نظر متخصصان گوش انجام داد تا سمعک ها در محیطی مناسب تر برای قطعات الکترونیکی خود، قرار گیرند و هم باید نظافت مرتبط و ساده سمعک ها را با ابزارهای خاصی که به همراه دارند، آموزش دیده و اجرا کرد.

رزرو نوبت از کلینیک شهر سمعک

مراقبت از سمعک

سمعک ها باید از رطوبت نیز به دور باشند. با توجه به قطعات الکترونیکی به کار رفته در سمعک‌ها، آب و رطوبت، یکی از مهمترین عوامل خارجی آسیب رسان به سمعک ها هستند. گرچه سمعک های پیش رفته امروزی با استفاده از پوشش نانو یا راهکارهای دیگر، تا حدی ویژگی های لازم برای مقاومت نسبت به رطوبت و آب را دارند ولی عموم آنها را نمی توان ضدآب در نظر گرفت و با آنها به شنا رفت!!!

استفاده درست از وسایل نگه دارنده رطوبت گیر که همراه با سمعک ها، ارائه می گردند، کمک زیادی در حفظ عملکرد و افزایش طول عمر سمعک دارد.

از جمله دیگر عواملی که سمعک ها را در معرض خطر قرار میدهد، آسیب های فیزیکی و شکستگی های سمعک به دنیال ضربه است. ضزبات شدید به پوسته سمعک، می تواند باعث آسیب به بخش های درونی آن شده و عملکرد سمعک یا در واقع گوش های یک کاربر سمعک را مختل کند. با قراردادن سمعک در جعبه های کوچک و مقاومی که همراه با سمعک های سایزهای مختلف در اختیار کاربران سمعک، قرار می گیرد می توان تا حدودی از این آسیب ها نیز پیشگیری کرد. به شرط آنکه کاربر سمعک، به محض درآوردن سمعک ها از گوش خود، آنها را در جعبه مخصوص به خود، نگهداری کند.

مراقبت از سمعک

سمعک های ارائه شده در کلینیک شنوایی شناسی شهر سمعک، دارای گارانتی بوده و آسیب ها و خرابی هایی را که ناشی از بی احتیاطی یا عدم نگهداری درست سمعک نبوده باشد، به رایگان مورد تعمیر و رفع قرار میدهد تا کاربران در کمترین زمان لازم، خدمات تعمیری مورد نیاز را به رایگان در لابراتوار تخصصی شهر سمعک دریافت کرده  و بعد از تنظیم مجدد سمعک، از آن استفاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.